Vi i TK-skogsdrift tar gjerne på oss oppdrag om rydding av tomt i form av å fjerne alle trær på tomten. Pris gis etter befaring.

Ta kontakt for mer informasjon.