Felling av trær i hage, nær hus, ledning o.l.

Fjerning av
rot.

Bortkjøring av kvist og trær dersom dette ønskes. Vi kan også stille
med fliskutter eller formidle kontakt med utleier av fliskutter om
ønskelig.

Ønsker du å benytte trærne som ved kapper vi de gjerne opp i
ønsket lengde.

Rydding av tomt: Sikker og rask fjerning av trær på din
nye tomt.

Vindfall på privat eiendom eller vei sikres og fjernes på kort
tid! Haster det å få fjernet treet, ta kontakt og vi hjelper deg med dette.