Felling av stor bjørk nær hus og ledning, mai 2013

Alle foto: Randi Granbakken