TK-Skogsdrift er et lite firma med base i Kongsberg. Firmaet består per i dag av Vegar
Torpengen og Eivind Kvear som har opparbeidet
seg bred erfaring fra skogsarbeid, trefelling og graving i årenes løp.
TK-Skogsdrift er et forholdsvis nytt firma, men vi har holdt på innen denne typen arbeid siden midten av 1990-tallet.

Vårt hovedsatsningsområde er
trefelling i Buskerud og omegn, men vi utfører også enkle graveoppdrag. Samt at
vi selvsagt tar på oss hasteoppdrag som f.eks. rydding av trær som har falt over
vei eller lignende.

For oss er sikkerhet ved utføring av oppdrag meget
viktig, og riktig verneutstyr brukes alltid!

Vi er forsikret gjennom Sparebank 1 Forsikring med ansvarsforsikring.

Juridisk firmanavn: Torpengen Skogsdrift. Org. nr: 971 173 874